top of page

가든교회 한글학교              

 • 260 Yorkland Blvd. North York ON M2J 1R7

 • 수업시간: 일 (10:30 ~ 11:30)                                                                                                                                      

 

더함 한글학교

 • 20 Forest Heights St, Whitby. L1R 1T5

 • ​수업시간: 금 (18:00 ~ 20:30)

동신 한국문화학교

 • 1126 Invicta Dr. Oakville ON L6H 6G1

 • 수업시간: 토 (9:30 ~ 12:30)                                                         

 

두 날개 한글학교     

 • 3194 Weston Rd. Toronto ON M9M2T6

 • 수업시간: 수 (1시간30분)                                               

디모데교회 한글학교

 • 106 Ravanscrest Dr. Etobicoke ON M9B 5N3"

 • 수업시간: 일 (11:15 ~ 12:00)                                                                                                                                                                                           

밀알교회 다니엘  한글 문화 학교

 • 405 Gordon Baker Rd. Toronto ON M2H 2S6

 • 수업시간: 토 (10:00 ~ 14:00)                                                                                                                                                                                           

문화 한글학교

 • 81 Doncaster Ave. Thornhill ON L3T 1L6

 • 수업시간: 토 (10:00 ~ 10:45 / 11:00 ~ 11:45 / 12:00 ~ 12:45)                                                                                       

벧엘 꿈나무 한글학교

 • 1155 College St. Toronto ON M6H 1B7

 • 수업시간: 일 (11:00 ~ 12:00)                                                                                                       

 

본 한인교회 한글학교

 • 200 Racco Park Way Thornhill ON L4J 8X9"

 • 수업시간: 일 (10:30 ~ 11:45)                                                                                                       

 

새생명 한글학교

 • 10201 Yonge St. Richmond Hill ON L4C 3B2

 • 수업시간: 일 (13:00 ~ 14:00, 16:00 ~ 17:00)                                                                                                    

 

새순 한글학교

 • 232 Nassau Street N, Winnipeg, MB, R3L 2H8

 • 수업시간: 일 (13:30 ~ 16:00)                                                                                                       

 

생명나무교회 한글학교

 • 120 West Beaver Creek Road #17, Richmond Hill ON L4B4S4

 • 수업시간:  토 (10:00 ~ 10:45 / 11:00 ~ 11:45)            

 

서부 한국어 학교

 • 3637 Grand Park Dr. Mississauga ON L5B 4L6

 • 수업시간: 토 (10:00 ~ 13:00)                                                                                                       

책꿈 한글학교

 • 100 Sheppard Ave. W North York ON M2N 1M6

 • 수업시간: 수 (18:30 ~ 20:30)                                                                                                       

 

성산 한글학교

 • 1300 Coldonia Rd. North York ON M6A 3B9

 • 수업시간: 일 (10:00 ~ 12:00 / 13:30 ~ 15:00)                                                                                                                                                                          

수정 한글학교

 • 790 Arrow Rd. North York ON M9M 2Y5

 • 수업시간: 일, 수 (10:00 ~ 10:55)                                                                                     

 

순복음영성한글학교

 • 1 Westside Dr. Unit 1Etobicoke ON M9C 1B2

 • 수업시간: 토 (10:30 ~ 01:00)                                                                                                       

 

시온성교회 한글학교

 • 15 Clairtrell Rd. North York ON M2N 5J7

 • 수업시간: 일 (14:30 ~ 15:30)                                                                               

 

알랙산더메켄지 한글학교

 • 45 Charles St. East Unit 2702, Toronto ON M4Y 0B8

 • 수업시간: 주중

 

알파한인연합교회 한글학교

 • 300 Bloor Street West Toronto ON M5S 1W3

 • 수업시간: 일 (12:30 ~ 13:30)                                                                                                       

 

염광 문화학교

 • 2950 John St. Markham ON L3R 2W4

 • 수업시간: 토 (09:30 ~ 12:30), 일 (10:00 ~ 11:00)                                                                                                                                                                               

영락 한국 문화 학교

 • 650 McNicoll Avenue Toronto ON M2H 2E1

 • 수업시간: 토 (09:00 ~ 15:00)                                                                                                       

 

예수성심 주일 한글학교

 • 296 Judson St. Etobicoke ON M8Z 5T6

 • 수업시간: 일 (02:30~04:00)                                                                                                         

 

우리장로교회 한글학교

 • 800 Burnhamthorpe Rd. Toronto ON M9C 2Z3

 • 수업시간: 수 (07:00 ~ 08:30) ,일 (15:00 ~ 6:30)                                                                                                       

 

이글스필드 한글학교

 • 2501 Eaglesfield Drive, Burlington ON L7P 3Z7

 • 수업시간: 토요일                                                                                               

 

재림한글학교

 • 4150 Chesswood Dr. North York M3J 2B8

 • 수업시간: 토 (15:00 ~ 18:00)                                                                                           

 

정음학당

 • 91 Doncaster Ave, Thornhill L3T 1L6

 • 수업시간: 화, 수, 목 (19:00 ~ 21:30)                                                                                                                                                                                         

중앙장로교회 한글학교

 • 23 Fasken Drive Toronto ON M9W 1K6

 • 수업시간: 토 (10:00 ~ 13:00)         

큰빛 한글학교

 • 6965 Professional Court Mississauga ON L4V 1Y3

 • 수업시간: 일 (10:00 ~ 11:00 / 13:30 ~ 14:30)                                                                                                                                                                                                                                                         

토론토 소망 한글학교

 • 81 Curlew Dr. North York ON M3A 2P8

 • 수업시간: 일 (10:00 ~ 11:00 / 13:00 ~ 14:30)                                                                                                                                                                              

토론토 기쁜소래 한글학교

 • 70 Hilda Ave. North York M2M 1V5

 • 수업시간: 일 (12:30~13:30)                                                                                                         

 

토론토한인감리교회 한글학교

 • 5350 Yonge st. North York ON M2M 5R5

 • 수업시간: 일 (13:30 ~ 15:00)                                                                                                       

 

토론토한인장로교회 한글학교

 • 67 Scarsdale Rd. North York ON M3B 2R2

 • 수업시간: 일 (10:30 ~ 12:00)                                                                                                       

 

한맘 한글학교

 • 849 Don Mills Road Toronto ON M3C 1W1

 • 수업시간: 일요일     

종교단체 및
기타 소속
한글학교
bottom of page